Pohledavky
on-line - rychle - bez záloh

Cena a podmínky pro vymáhání pohledávek

Nepožadujeme žádné zálohy a platby předem. Jak je to možné? Dobře víme, že často hlavním důvodem, proč své pohledávky nevymáháte, je obava, že zaplatíte firmě či advokátovi zálohu předem bez ohledu na výsledek a váš dluh se jen navýší bez dalšího efektu.

Netaháme z vás peníze předem

Naše spolupráce je postavená na opačné bázi. Dostaneme peníze až poté, co váš dluh vymůžeme. Riziko neúspěchu a další ztráty tak přenášíte na nás a je naše podnikatelské riziko, abychom si svoji odměnu vymohli.

Pohledávku nevymůžeme? Nic neplatíte!

Pokud pohledávku nevymůžeme, nehradíte nám žádnou odměnu a stejně tak nehradíte odměnu exekutorovi, kterému jsme věc k řešení předali. Toto vám budeme smluvně garantovat.

Jaká je naše odměna?

Naše odměna činí 5 % + DPH z vymožené částky. Naší další odměnou je v případě soudního řízení nárok, který vám jako úspěšné straně ve sporu vznikne vůči dlužníkovi – žalované straně, a který soud přizná v rozsudku. Toto jsou peníze, které nad rámec pohledávky uhradí dlužník.

Je tedy něco co musíte uhradit?

V případě soudního řízení soudní poplatek ve výši 4 % z dlužné částky a v případě, že soud nařídí jednání, kam se bude třeba dostavit, pak cestovné z Hradce Králové do místa jednání soudu a zpět. Zpravidla však není třeba účast při soudním jednání.

Jeden příklad za všechny

Vymáháte částku 15 000 Kč jeden rok po splatnosti. Úrok z prodlení činí dnes cca 8 % ročně, tedy úrok z prodlení za rok je cca 1 200 Kč.

Pokud dlužník uhradí pohledávku na základě upomínky včetně úroků z prodlení, zůstane vám 100 % pohledávky, tedy 15.000 Kč a 220 Kč na úroku z prodlení. Naše odměna je v tomto případě 810,- Kč + DPH.

Jestliže dlužník pohledávku na základě výzvy neuhradí, nehradíte žádnou odměnu za upomínku a budeme vás bez zálohy zastupovat v soudním a případně i exekučním řízení. V případě úspěchu ve věci a vymožení pohledávky vám v tomto případě připadne celá žalovaná částka, tedy 15 000 Kč, uhrazený soudní poplatek a navíc úroky z prodlení. Advokátovi náleží náklady právního zastoupení dle advokátního tarifu – vyhlášky č. 177/1996 Sb. V tomto případě tedy 5 150 Kč + DPH, které musí nad rámec dluhu zaplatit dlužník. Od vás nám pak náleží 5 % + DPH z vymožené částky.

Copyright © 2017 Vymáhání pohledávek