Pohledavky
on-line - rychle - bez záloh

Co je k vymáhání pohledávek potřeba?

Než se do vymáhání pohledávky pustíme, posoudíme, zda je vůbec možné dluh po dlužníkovi vymoci. K tomu potřebujeme níže uvedené podklady, které jsou poté nezbytné v celém procesu vymáhání.

  • Informace o dlužníkovi (fyzická či právnická osoba, místo, komunikace s dlužníkem...)
  • Doklady ke vzniku vztahu s dlužníkem – objednávka, korespondence, smlouva, směnka atd.
  • Faktura nebo podepsaný dodací list
  • V případě částečné úhrady faktury informace o tomto částečném uhrazení

Případné další listiny vztahující se ke smluvnímu vztahu.

Zašlete nám na e-mail pohledavky@ak-pavlik.cz výše uvedené naskenované dokumenty a my zdarma a nezávazně vyhodnotíme pravděpodobnost vymožení dlužné částky.

Copyright © 2017 Vymáhání pohledávek