Pohledavky
on-line - rychle - bez záloh

Postup při vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek poskytuje přímo advokát, máte tak jistotu serióznosti a znalosti právního způsobu vymáhání pohledávky. Níže je uvedený modelový postup při vymáhání pohledávky.

  • Zdarma posoudíme možnost vymožení pohledávky, jakož i odborně prověříme podklady k pohledávce. Díky tomu víte předem, zda stojí za to se do vymáhání pouštět.
  • Po převzetí zastoupení od vás převezmeme listiny, které v dané věci máte (vše je možné komunikovat on-line). Veškeré dokumenty zajistíme za vás a vám opadnou další starosti.
  • Dlužníkovi zašleme upomínku s termínem k úhradě, uznáním dluhu apod.
  • Pokud dlužník zaplatí, je tím věc vyřízena a finance za vymoženou pohledávku vám od nás budou poukázány na sdělený účet.
  • V případě, že dlužník pohledávku nezaplatí, ale zareaguje, budeme s ním komunikovat za účelem zajištění dluhu a jeho brzkého vymožení.
  • Nenastane-li ani jedno ze shora uvedeného, připravíme žalobu k místně příslušnému soudu a v tomto řízení vás při vymáhání pohledávky budeme zastupovat až do skončení.
  • Pokud dlužník nezaplatí dle pravomocného soudního rozhodnutí, budeme vás nadále zastupovat v exekučním řízení o vymožení pohledávky.
  • O stavu vymáhání pohledávky budete mít informace z dálkového přístupu do spisu.
Copyright © 2017 Vymáhání pohledávek